Himaharjun visiot

 

Tavoite 1. Vahva osaaminen lievästi kehitysvammaisten sekä psykiatristen, neuropsykiatristen ja neurologisten diagnoosien saaneiden asiakkaiden kuntoutukseen liittyen.

Tavoite 2.  Yhteistyömuotojen vakiinnuttaminen ja myös kehittäminen pihapiirissämme sijaitsevan Kiuruveden erityiskoulun sekä Ylä-Savossa sijaitsevien toisen asteen oppilaitosten kanssa.

 Tavoite 3. Hallitusti hoidettu ja ”näkymättömästi” päätökseen viety sukupolven vaihdos vuoden 2025 loppuun mennessä.

Kehitämme vahvasti kasvatuskäytänteitämme ja tähän liittyen jokaisessa talossa työskentelee yksi erityistyöntekijää tukemassa ja huolehtimassa sovittujen käytänteiden noudattamista. Heidän ohjaamisestaan huolehtivat vastaava erityistyöntekijä sekä kasvatusjohtaja.

Tähän liittyen olemme vuonna 2020 aloittaneet kerran kuukaudessa kokoontuvat kasvatustyöryhmät, joihin osallistuvat kasvatusjohtajan ja vastaavan erityistyöntekijän lisäksi kaikki erityistyöntekijät. 

Lumihiutaleet

Yksi konkreettinen tavoite on, että kaikki kasvattajamme ovat suorittaneet jonkin psykiatrista ja / tai neuropsykiatrista työskentelyä vahvistavan vähintään 25 op. lisätutkinnon (esim. ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja) ja kaikki ovat perehtyneet myös DDP-työskentelyyn joko peruskurssin tai kokemuksen kautta.

 Opiskelemme yhteisönä työssäoppimisen menetelmin vuorovaikutteisen kehityspsykoterapian DDP (R) ideologiaa sekä menetelmiä – avainsanoina kiintymyssuhde- ja ympäristöterapia. Tässä meitä tukee Iisalmen TTG, jossa useat asiakkaamme käyvät DDP-terapiassa. Vuosien 2020 ja 2021 aikana opiskelemma niin ikään yhteisönä DKT:n käyttämistä arjen vuorovaikutuksessa. Tavoitteenamme on oppia soveltamaan molempia (DDP ja DKT) arjen tilanteissa yhdessä ratkaisukeskeisen toimintatavan kanssa. (Lisätietoa DDP- aiheesta Daniel A.Hugehsin kirjasta Tie traumasta tervehtymiseeen sekä Arthur Becker-Weidmanin kirjasta Auta lasta kiintymään.)

Kehitämme laajempaa ja tiiviimpää yhteistyötä Ylä-Savon ammattioppilaitoksen kanssa toimimalla haasteellisimmille nuorille harjoittelupaikkana. Nuorten koulunkäyntiä tukevien erilaisten yhteistyömuotojen hakeminen jatkuu edelleen.