Laadunvalvonta ja toiminnan kehittäminen

LAADUN VARMISTAMISEKSI TOISTUVAT TOIMINNOT

 

Vuoronvaihtopalaveri päivittäin Klo:14.20-15.00

Yhteisökokous (nuoret ja aikuiset) x 1 / vko

Johtoryhmän viikkopalaveri  x 1 /vko

Ateriapalveluvastaavan infopalaveri x 1 / kk

Koulupalaveri x1 / vko

Henkilökunnan suunnittelu- / koulutusiltapäivä x 1 / vuosi
Henkilökunnan kaksipäiväinen opintoretki / tyky-päivä x 1 / vuosi
Tiimien työnohjaus ja tiimipalaverit, molemmat x 1 / kk
Yksilöllisten toiveiden mukaiset koulutukset tarpeen ja harkinnan mukaan
Lasten ja vanhempien yhteinen leiri x 2 / vuosi

 

Koko henkilökunnan jatkuva kouluttautuminen DDP- eli vuorovaikutteisen kehityspsykoterapia -mallin mukaiseen työskentelyyn sekä ratkaisukeskeiseen tapaan toimia.

Kasvatustyöryhmässä kehitämme parhaillaan Vaikuttavuuden arvioinnin menetelmää, miten se saataisiin palvelemaan arkea ja toimimaan yhdessä Hoito- ja kasvatussuunnitelman, kausikoosteen sekä käytössämme olevan taito-oppi -käytänteen kanssa.

Kaikissa yksiköissämme on käytössä sähköinen asiakastietojen käyttöjärjestelmä ”Nappula”, johon kirjataan asiakassuunnitelmat sekä yksilökohtaiset päivittäiset tapahtumat. Ohjelma sisältää myös ohjeistuksen kaikista LS-lain mukaisista rajoitteista ja pakotteista sekä näihin liittyvät lomakkeet. 

Nappulan ”Lompakko” –ohjelma on käytössä nuorten rahojen käsittelyssä ja sähköinen viestivihko toimii päivittäin yleisen informaation tukena.

Päivittäisessä käytössämme on Luja –osaamiskirjan sekä Efektia –laatukoulutuksen opeista yhdistetty, Himaharjun toimintaa tukemaan kehitetty päivälista, jonka täytäntöönpanosta vastaavat tiimiesimiehet.
Toukokuussa jaamme vuosikertomuksen ja –suunnitelman lasten ja nuorten kotiväelle sekä heidän sosiaalityöntekijöilleen.
Lähikasvattajan ja lapsen yhdessä laatimat lapsikohtaiset kirjalliset kausikoosteet lähetetään kuukausittain lasten omille sosiaalityöntekijöille sekä vanhemmille.