DDP ja psykiatrinen osaaminen sekä neuropsykiatrinen kuntoutus

Kaikki kasvatustyössä toimivat perehdytetään / koulutetaan toimimaan ratkaisukeskeisyyden ja DDP:n periaatteita noudattaen. Kasvattajista yli puolet on kouluttautunut  ja kaikki vakinaiset halukkaat koulutetaan neuropsykiatrisiksi valmentajiksi. Joka vuosi koulultamme koko henkilökuntaa erilaisten psyykkisten ongelmien kuntouttamiseen.

Opetus

Himaharjun pihapiirissä sijaitsee Kiuruveden opetustoimen erityisopetusluokka, jossa asiakkaillamme on mahdollisuus suorittaa peruskoulun oppimäärä yksilöllisesti räätälöitynä erityisopettajan johdolla ja koulunkäynninohjaajien tuella. (ei sisälly vrk-hintaan, ks. toiminnan kuvaus, koulunkäynti)

Lastenpsykiatrin palvelut

Käytettävissämme on lastenspykiatrian erikoislääkärin konsultaatiopalvelut ostopalveluna.

Yhteisöpedagoginen tallitoiminta

Lähtökohta on, että hevoset ovat huolenpitoa tarvitsevia yhteisön jäseniä, joiden hoitoon kaikki yhteisön jäsenet osallistuvat.

Tavoitteellisesta ja kuntouttavasta (talli)toiminnasta vastaavat ratsastuksen- ja vaellusratsastuksen ohjaajat sekä sosiaalipedagogiseen tallitoimintaan kouluttautunut yhteisöpedagogi ja EASEL-ohjaaja (eläimen avulla tapahtuvan tunnekasvatuksen ohjaaja).

Jälkihuolto

Olemme kehittäneet porrastetun asumisjärjestelmämme joustavaksi siten, että voimme tukea nuoren irtaantumista vahvasti tuetuista yksiköistä hänen yksilölliset tarpeensa huomioiden.

Kokemuksemme mukaan näin nuorelle itselleen syntyy parhaiten tahto sitoutua jälkihuoltoon. (ks. opinnäytetyö –08; nuorten ajatuksia Himaharjun toteuttamasta jälkihuollosta)

Kädentaitojen harjoitus

Artesaanin ohjauksessa tapahtuva monipuolinen käden taitojen harjoittelu napin ompelusta vaativampaan omien vaatteiden tuunaamiseen tai poppanan kutomiseen asti.

Perheen ja läheisverkoston huomioon ottaminen

  Jo sijoituksen suunnitteluvaiheessa erityistyöntekijämme ovat sosiaalityöntekijän kautta yhteydessä asiakkaidemme läheisverkostoon ja kartoittavat heidän toiveitaan sekä mahdollisuuksiaan olla osallisina kasvatustyössä.