Himaharjun päästrategiaa ohjaa kysymys;

Mikä on lapsen etu?

 

1. Ammattitaitoinen, sitoutunut ja vastuunsa tunteva henkilökunta

2. Itsenäinen suomalainen perheyritys, joka takaa joustavan, nopean ja    inhimillisen päätöksenteon

 

 

Toiminta-ajatuksen lähtökohtana on katkeamaton ja joustava palveluketju, joka turvaa myöskin haastellisimmat kasvun vaiheet siten, että nuori voi kasvaa aikuiseksi samassa turvallisessa ympäristössä tuttujen aikuisten ja nuorten kanssa.

 

Palveluajatuksenamme on vuorovaikutteisen kehityspsykoterapian malliin perustuva lapsen kiintymyssuhdehäiriötä korjaava hoito (=DDP) ja kasvatus sekä opetus, jotka tapahtuvat turvallisissa, mutta silti kodinomaisissa tiloissa sekä monipuolisia virikkeitä tarjoavassa luonnon läheisessä ympäristössä.

 

Toimintaamme arjessa ohjaavat ratkaisu- ja voimavarakeskeinen viitekehys sekä systeeminen ja perheterapeuttinen ajattelu.

 

Yhteisökasvatuksen periaatteita kunnioittaen perään kuulutamme aikuisjohtoisuutta, korostaen samalla nuoren vastuuta omasta elämästään.