Hoito ja kasvatus

Kasvatustoimintaa ohjaa nuoren oman lähikasvattajan vastuulla oleva tarpeen mukaan päivittyvä hoito- ja kasvatussuunnitelma, joka perustuu nuoren, sosiaalityöntekijän ja läheisverkoston kanssa yhdessä laadittuun asiakassuunnitelmaan.

Lapsille on erittäin tärkeää tietää, mitä seuraavaksi tapahtuu, joten arjen toimintaa raamittaa vuosien saatossa muotoutunut päivärytmi sekä matkan varrella yhdessä laaditut säännöt. Käytössämme on erillinen yhdessä laadittu Himakansio, jota tarpeen mukaan päivitetään viikoittaisissa yhteisöpalavereissa.

Myös varsinainen hoito ja kasvatus tapahtuvat tilanteita ennakoiden sekä suunnitelmallisesti toimien ja arjen tavallisia askareita yhdessä lasten kanssa tehden.

Koulunkäynti

Oppiminen ja koulunkäynti ovat lapsen työtä omaa tulevaisuutta varten. Tavoitteena on, että jokainen nuori saa itselleen vähintään toisen asteen ammatillisen koulutuksen.

Himaharjussa aloitettiin 1.8.2009 yhteistyökokeilu Kiuruveden opetustoimen kanssa siten, että Kiuruveden erityiskoulun erityisopettaja ja tarvittava määrä koulunkäynnin ohjaajia työskentelevät pihapiirissämme sijaitsevissa opetustiloissa. Käytäntö todettiin oppilaiden edun mukaiseksi ja toiminto vakinaistettiin toukokuussa 2012 ja uudet opetustilamme valmistuivat 2015.

Tavoitteena on aina koulunkäynnin onnistuminen normaaliopetuksessa, jossa oppilaat kukin voimiensa ja kykyjensä mukaan käyvät mm. taito- ja taideaineiden tunneilla.

Kunnassamme on mahdollisuus suorittaa myös kaksoistutkinto (ammattikoulu+lukio).

Harrastukset

Hevosharrastus ja tallitoiminta ovat kuuluneet Himaharjun arkeen toiminnan alusta alkaen. Ammattitaitoisten ja kokeneiden ratsastuksenopettajien avulla se on muotoutunut vuosien saatossa yhä enemmän tavoitteelliseksi, lasten ja nuorten sosiaalista kasvua ja hyvinvointia tukevaksi yhteisölliseksi toiminnaksi, johon kaikki Himaharjun lapset ja nuoret sekä aikuiset taidoista riippumatta kykenevät osallistumaan.

Tallitoiminta ei siis ole vaan ”heppahöperöitä” varten, vaan laajemmin toiminnan avulla pyritään kehittämään nuoren arkialämässä tarvitsemia ominaisuuksia kuten esim. pitkäjänteisyys. keskittymiskyky, toisen kunnioittaminen, pettymysten sieto, harkintakyky, suunnitelmallisuus jne.

Halutessasi lisää tietoa tallitoiminnan mahdollisuuksista lapsen ja nuoren kasvun tukemisessa, voit tutustua sosiaalipedagogisen tallitoiminnan mahdollisuuksiin netissä.

Vuodesta 2002 lähtien Himaharjun tiloissa on viikoittain aina tarpeen mukaan kokoontunut bändiryhmä, johon kaikki nuoret voivat osallistua. Halutessaan nuori voi opiskella myös yksilöllisesti esim. kitaransoittoa.

 

Himaharjussa luontevasti toteutuvien yhteisten harrastusmahdollisuuksien lisäksi pidämme erittäin tärkeänä nuoren vahvuuksia korostavien yksilöllisten harrastusten tukemista. Vuosien aikana nuoret ovat ohjatusti ja tavoitteellisesti harrastaneet mm; piirtämistä, maalaamista, judoa, soittamista, tanssimista, laulamista, liikuntaa eri muodoissaan sekä käsitöitä. Tavoitteellisen ja ohjatun harrastustoiminnan mahdollistavat Kiuruveden kansalaisopisto, Kiuruveden voimistelijat sekä paikalliset urheiluseurat.