Hoito ja kasvatus

Kasvatustoimintaa ohjaa nuoren oman lähikasvattajan vastuulla oleva tarpeen mukaan päivittyvä hoito- ja kasvatussuunnitelma, joka perustuu nuoren, sosiaalityöntekijän ja läheisverkoston kanssa yhdessä laadittuun asiakassuunnitelmaan.

Lapsille on erittäin tärkeää tietää, mitä seuraavaksi tapahtuu, joten arjen toimintaa raamittaa vuosien saatossa muotoutunut päivärytmi. Sunnuntaisin tehdään seuraavan viikon viikkokalenterointi, joka auttaa tulevan viikon hahmottamisessa ja suunnittelussa. Näiden lisäksi arkeamme ohjaa vuosien saatossa yhdessä lasten kanssa tehdyt yhteisön säännöt. Käytössämme on erillinen yhdessä laadittu Himakansio, jota tarpeen mukaan päivitetään viikoittaisissa yhteisöpalavereissa.

 

Myös varsinainen hoito ja kasvatus tapahtuvat tilanteita ennakoiden sekä suunnitelmallisesti toimien ja arjen tavallisia askareita yhdessä lasten kanssa tehden. Jokaisella lapsella on viikottain t-hetki (tärkeä hetki) oman lähikasvattajan kanssa. T-hetki on aikuisen ja lapsen kahdenkeskeistä aikaa, jolloin mietitään lapsen omia asioita yhdessä ja lapsella on mahdollisuus ottaa rauhassa puheeksi hänelle sillä hetkellä tärkeät asiat.

Koulunkäynti

Oppiminen ja koulunkäynti ovat lapsen työtä omaa tulevaisuutta varten. Tavoitteena on, että jokainen nuori saa itselleen vähintään toisen asteen ammatillisen koulutuksen.

Himaharjussa aloitettiin 1.8.2009 yhteistyökokeilu Kiuruveden opetustoimen kanssa siten, että Kiuruveden erityiskoulun erityisopettaja ja tarvittava määrä koulunkäynnin ohjaajia työskentelevät pihapiirissämme sijaitsevissa opetustiloissa. Käytäntö todettiin oppilaiden edun mukaiseksi ja toiminto vakinaistettiin toukokuussa 2012 ja uudet opetustilamme valmistuivat 2015.

Tavoitteena on aina koulunkäynnin onnistuminen normaaliopetuksessa, jossa oppilaat kukin voimiensa ja kykyjensä mukaan käyvät mm. taito- ja taideaineiden tunneilla.

Kunnassamme on mahdollisuus suorittaa myös kaksoistutkinto (ammattikoulu+lukio).

Eläimet

Hevosharrastus ja tallitoiminta ovat kuuluneet Himaharjun arkeen toiminnan

alusta alkaen. Ammattitaitoisten ja kokeneiden ratsastuksenopettajien avulla se on

muotoutunut vuosien saatossa yhä enemmän tavoitteelliseksi, lasten ja nuorten

sosiaalista kasvua ja hyvinvointia tukevaksi yhteisölliseksi toiminnaksi, johon kaikki

Himaharjun lapset ja aikuiset osallistuvat omien taitojensa mukaan.

 

Tallitoiminta ei siis ole vaan ”heppahöperöitä” varten, vaan laajemmin toiminnan

avulla pyritään kehittämään nuoren arkielämässä tarvitsemia ominaisuuksia

kuten esim. keskittymiskyky, toisen kunnioittaminen, pettymysten sieto,

harkintakyky, sosiaaliset taidot ja puhtaudesta huolehtiminen. Halutessasi lisää

tietoa tallitoiminnan mahdollisuuksista lapsen ja nuoren kasvun tukemisessa, voit

tutustua sosiaalipedagogisen tallitoiminnan mahdollisuuksiin netissä.

Hevosten lisäksi myös muiden eläinten hoito ja luonnon arvostaminen ovat tärkeä osa toimintaamme. Pupuista ja kissoista huolehtiminen tukee omalta osaltaan kasvua ja kehitystä. Eläinten kanssa voidaan harjoitella esimerkiksi arkirutiineista suoriutumista, ystävyyden taitoja ja vastuun kantamista. Tai sitten voimme vaan nauttia eläinten tuomasta hyvästä mielestä ja seurasta. Jokaisella eläimellä on oma persoona ja heillä on keskenään omat vuorovaikutus-suhteensa. Näiden piirteiden seuraaminen antaakin pohjan ajatukselle erilaisuuden hyväksymisestä ja toimeen tulemisesta muiden kanssa. 

Kuvissa esiintyvät Laku-pupu, Eppu-poni ja Väiski-kissa.

Harrastukset

Himaharjussa luontevasti toteutuvien yhteisten harrastusmahdollisuuksien lisäksi pidämme erittäin tärkeänä nuoren vahvuuksia korostavien yksilöllisten harrastusten tukemista. Vuosien aikana nuoret ovat ohjatusti ja tavoitteellisesti harrastaneet mm; piirtämistä, maalaamista, judoa, soittamista, tanssimista, laulamista, liikuntaa eri muodoissaan sekä käsitöitä. Tavoitteellisen ja ohjatun harrastustoiminnan mahdollistavat Kiuruveden kansalaisopisto, Kiuruveden voimistelijat sekä paikalliset urheiluseurat.

Harrastusten lisäksi luonnossa liikkuminen, retkeily, marjastus ja kasvimaan hoito kuuluvat vaihtelevasti jokaisen Himaharjulaisen arkeen. Luonnon kunnioittaminen nähdään tärkeänä osana Himaharjun toimintaa, arvoja ja kasvatustyötä.