Vastuualueet ja toimenkuvat

 

 • Tertun (toiminnanjohtaja) vastuualueena ovat toiminnan suunnittelu ja markkinointi sekä henkilöstöhallinto. Toimenkuvaan kuuluvat myös osallistuminen johto- ja kasvatustyöryhmän kokouksiin, työnohjauksiin, hoito- ja asiakassuunnitelmiin sekä vaativimpiin arjen hoito- ja kasvatustilanteisiin.   

 • Kari (kasvatusjohtaja) vastaa kasvatuksellisista toimintalinjoista ja taloushallinnosta. Perhetyön eri muodot ja vaativimmat arjen tilanteet ovat osa Karin toimenkuvaa samoin kuin osallistuminen em.  toistuviin kokoontumisiin. Karin vastuualueeseen kuuluvat lisäksi kiinteistöt sekä maa- ja metsätalouteen liittyvät tehtävät.

 • Lähijohtajat suunnittelevat ja organisoivat varsinaiset arjen toiminnot. Lähijohtajien tehtävänä on myös tukea, ohjata ja valvoa lähikasvattajia heidän tehtävissään.

 • Karin poissa ollessa yksi lähijohtajista vastaa laitoksen toiminnasta.

 • Vastaava erityistyöntekijä kehittää ja johtaa kasvatustyötä ja toimii talojen erityistyöntekijöiden tukena arjen haasvavimmissa kasvatuskysymyksissä

 • Erityistyöntekijät vastaavat kukin omassa tiimissään siitä, että nuorten kasvatus ja hoito tapahtuu kasvatustyöryhmässä yhdessä sovittujen arvojen ja linjausten sekä hoito- ja kasvatussuunnitelman mukaisesti.

 • Kasvattajien vastuulla arjen kasvatustyön ja lähikasvattaja –tehtävien ohella ovat; kodinhoidolliset tehtävät sekä tallitoiminta, joihin myös kaikki nuoret osallistuvat kukin kykyjensä ja voimiensa mukaan. Kasvattajat toimivat pääsääntöisesti aamu- ja iltavuoroissa sekä satunnaisesti tarvittaessa yövuorossa.

 • Opettaja (työskentelee Kiuruveden kaupungin opetustoimen alaisina) vastaa Himaharjun pihapiirissä erityiskoulua käyvien nuorten koulunkäynnistä; arvioi oppilaiden tarvitseman tuen määrän ja tukimuodot, suunnittelee opetuksen sekä valvoo oppilaan edistymistä opinnoissaan.

 • Koulunkäynnin ohjaajien vastuualueena on Himaharjun pihapiirissä koulua käyvien oppilaiden koulunkäynnin tukeminen opetussuunnitelman mukaisesti sekä toimia tiedottajina kasvattajien ja koulun välillä.

 • Talouspäällikkö vastaa taloushallinnosta, mm. palkkojen maksu ja kirjanpito sekä osallistuu ajan sallimissa rajoissa tarvittaessa myös kotitalous ja kuljetustehtäviin (lasten terapia-, kotijakso-, harraste- ym. kyyditykset).

 • Ateriapalveluvastaava suunnittelee ruokalistan, pitää huolen monipuolisesta ja tervellisestä ravinnosta sekä valmistaa arkipäivien lounaat ja päivälliset. Hän vastaa myös keittiöiden asianmukaisesta varustuksesta ja siisteydestä.

 • Kiinteistöpäällilkkö vastaa kiinteistöjen hoidosta ja kunnossapidosta.